Zelfinspectie
Werkdrukaanpak: goed geregeld?

Werkdruk is te hoog als de eisen die het werk stelt aan uw werknemers niet in balans zijn met hun belastbaarheid. Een structureel te hoge werkdruk kan leiden tot geestelijke en lichamelijke aandoeningen, een lagere productiviteit en meer verzuim.

Uw werkdrukbeleid moet gericht zijn op het identificeren, onderzoeken en aanpakken van werkdrukrisico’s, en op het evalueren van die aanpak. Deze stappen vormen een cyclus, die u blijft herhalen om te hoge werkdruk te voorkomen en te beheersen.

Aan de hand van deze zelfinspectie kijkt u of uw beleid aan deze eisen voldoet. U kijkt naar uw organisatie zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat ook doet.

Hoe werkt het?

  • U beantwoordt een aantal korte vragen. Die laten op hoofdlijnen zien of uw aanpak van werkdruk voldoet aan de wettelijke richtlijnen.
  • Het resultaat: een lijst met actiepunten. Deze lijst kunt u downloaden, printen of naar een collega mailen.

U kunt het invullen onderbreken. Heeft u de zelfinspectie afgerond? Dan kunt u de resultaten downloaden of naar uzelf mailen. Onderbreken kan ook: maak een bladwijzer voor de pagina waar u bent of voeg hem toe aan uw favorieten. Van daaruit kunt de zelfinspectie weer opstarten.

Uw gegevens blijven geheim. Uw antwoorden zijn niet toegankelijk voor de Inspectie SZW.