Voorkom werkdruk en ongewenst gedrag

Te hoge werkdruk en ongewenst gedrag kunnen werkstress veroorzaken. Kijk of u genoeg doet om dat te voorkomen of kies een thema voor meer informatie. Lees meer »

Icon

Kies een zelfinspectie

Kies een thema

Te hoge werkdruk, ongewenst gedrag: wat betekent het voor uw medewerkers en uw bedrijf? Waarom moet u het voorkomen? En hoe doet u dat? Op de themapagina’s leest u er alles over.

Werkstress veroorzaakt verzuim, uitval en lagere productiviteit van werknemers. Werkstress kan ontstaan door te hoge werkdruk, seksuele intimidatie, pesten, arbeidsdiscriminatie, en agressie en geweld. Of een combinatie daarvan. De wet noemt deze factoren Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Volgens de Arbowet zijn alle werkgevers verplicht om deze zaken aan te pakken.

De Inspectie SZW controleert of uw organisatie genoeg doet tegen werkstress. Met de drie zelfinspecties checkt u dit zelf. U kijkt dan als het ware door de bril van de inspecteur naar uw eigen organisatie. Als blijkt dat u méér moet doen om werkstress bij uw medewerkers te voorkomen, krijgt u een handige actiepuntenlijst. Verder biedt deze site informatiebronnen en hulpmiddelen om te hoge werkdruk, seksuele intimidatie, pesten, arbeidsdiscriminatie en agressie en geweld tegen te gaan.

Meer cijfers over werkdruk en ongewenst gedrag leest u in de Factsheet Monitor Arbeid van TNO.

Thumbnail
Energiebronnen en werkdrukbronnen moeten in balans zijn. Zijn ze dat niet, dan ontstaat werkstress. Ongewenst gedrag moet u natuurlijk altijd voorkomen.