Zelfinspectie
Aanpak van agressie en geweld door derden: goed geregeld?

Agressie en geweld door derden - bijvoorbeeld klanten, patiënten of reizigers in het openbaar vervoer - hebben een enorme impact op werknemers die er slachtoffer van zijn. Maar ook op de rest van uw bedrijf. Een goede aanpak om deze soorten ongewenst gedrag te voorkomen, zijn dan ook erg belangrijk – en wettelijk verplicht.

Aan de hand van deze zelfinspectie kunt u zelf beoordelen of uw beleid voldoet aan de wettelijke eisen. U kijkt naar uw organisatie zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat ook doet.

Hoe werkt het?

  • U beantwoordt een aantal korte vragen. Die laten op hoofdlijnen zien of uw aanpak van agressie en geweld door derden voldoet aan de wettelijke richtlijnen.
  • Het resultaat: een lijst met actiepunten. Deze lijst kunt u downloaden, printen of naar een collega mailen.

U kunt het invullen onderbreken. Heeft u de zelfinspectie afgerond? Dan kunt u de resultaten downloaden of naar uzelf mailen. Onderbreken kan ook: maak een bladwijzer voor de pagina waar u bent of voeg hem toe aan uw favorieten. Van daaruit kunt de zelfinspectie weer opstarten.

Uw gegevens blijven geheim. Uw antwoorden zijn niet toegankelijk voor de Inspectie SZW.