Heeft uw organisatie een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met aandacht voor alle bronnen van werkdruk?
vorige

Is mijn RI&E goed genoeg?

In uw RI&E beoordeelt u in ieder geval een aantal verschillende werkdrukbronnen die binnen uw organisatie of sector van belang zijn. Denk hierbij aan:

  • de inhoud van het werk;
  • de hoeveelheid werk;
  • werktempo;
  • werk- en rusttijden;
  • contact met leidinggevenden, collega‚Äôs en externen;
  • ingrijpende gebeurtenissen, zoals ongevallen, agressie en geweld, en ongewenst gedrag.

De RI&E moet laten zien:

  • welke groepen werknemers of functies risico lopen op een te hoge werkdruk;
  • waar en wanneer dat risico zich vooral voordoet.