Te hoge werkdruk

 • Wat is te hoge werkdruk?

  Wat is te hoge werkdruk?

  Werkdruk is te hoog als de eisen die het werk stelt niet in balans zijn met de belastbaarheid van een werknemer. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer lange tijd zijn werk echt niet afkrijgt, of de gewenste kwaliteit echt niet kan leveren, en hij of zij hier zelf niets aan kan veranderen.

  Werkdruk is een kwestie van balans: enerzijds zijn er werkdrukbronnen, anderzijds zijn er energiebronnen. Als er te veel werkdrukbronnen zijn, of te weinig energiebronnen, wordt de werkdruk te hoog. In dat geval loopt een werknemer het risico op werkstress.

  Werkdrukbronnen: inhoud en omstandigheden
  Er zijn verschillende situaties die zorgen voor een hogere werkdruk. Dat kan te maken hebben met de inhoud van het werk. Bijvoorbeeld als er te weinig tijd is voor opdrachten, als de medewerker te weinig inspraak heeft in hoe hij of zij het werk uitvoert, of als onduidelijk is wat er van de medewerker wordt verwacht. Maar ook de omstandigheden waarin de werknemer zijn werk moet doen kunnen werkdruk veroorzaken. Bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is is over de toekomst van zijn functie, als er conflicten zijn in een organisatie, of als een werknemer te weinig pauzes krijgt.

  Energiebronnen
  Andere omstandigheden verminderen de werkdruk juist. Bijvoorbeeld wanneer de werknemer kan meebeslissen over zijn of haar eigen werkinhoud en tijdsindeling, en steun krijgt van collega’s en leidinggevenden.

  Persoonlijke eigenschappen en werkdruk
  Daarnaast kan het ontstaan van te hoge werkdruk samenhangen met de persoonlijkheid van de werknemer. Ook de privésituatie kan invloed hebben op de belastbaarheid van de werknemer.

  U leest er meer over in bijvoorbeeld het Werkstressoren- en energiebronnenmodel (WEB-model) en in de pdf over het Werkdrukmodel van TNO.

  opslaan

 • Waarom is het belangrijk om te hoge werkdruk te voorkomen?

  Waarom is het belangrijk om te hoge werkdruk te voorkomen?

  • Een medewerker die te hoge werkdruk ervaart, kan onzeker worden en gezondheidsklachten krijgen.
  • Op de lange termijn kan te hoge werkdruk leiden tot een burn-out of een depressie. Met langdurig verzuim tot gevolg.
  • Te hoge werkdruk maakt medewerkers minder creatief en productief, en verhoogt de kans op fouten en ongevallen.
  • In een organisatie waar de werkdruk structureel te hoog is, daalt de arbeidsproductiviteit en gaat het verzuim omhoog. Te hoge werkdruk kan werkgevers dus veel geld kosten.
  • Te hoge werkdruk kost ook landelijk gezien veel geld: zo’n 4 miljard euro per jaar, berekende onderzoeksbureau TNO.
 • Wat kan ik doen om te hoge werkdruk in mijn organisatie te voorkomen?

  Wat kan ik doen om te hoge werkdruk in mijn organisatie te voorkomen?

  Check of uw organisatie voldoet aan alle wettelijke eisen met de Zelfinspectie te hoge werkdruk.

  Inventariseer risico’s op werkdruk, onderzoek ze, pak ze planmatig aan en evalueer die aanpak. Deze aanpak vormt een cyclus:herhaal deze totdat u alle risico’s onder controle heeft. En blijf daarna de situatie evalueren.  Dat is goed voor uw organisatie, en het is wettelijk verplicht.

  U vindt veel informatie over (het aanpakken van) te hoge werkdruk in de interactieve pdf Werkdrukwegwijzer van TNO, gemaakt in opdracht van het ministerie van SZW.

  opslaan

  U vindt ook veel informatie op het Arboportaal van het ministerie van SZW.

  opslaan

  Er is een aantal instrumenten waarmee u verdiepend onderzoek kunt doen naar werkdruk in uw organisatie. Zoals de Work Ability Index, de NOVA-WEBA-vragenlijst van TNO het WEB-model, de VBBA, de Job Stress Survey, de Job Content Questionnaire, de InternetSpiegel en Werkdruk aanpakken in het mkb. U kiest zelf welk instrument het beste past bij uw organisatie.

  opslaan

  Het werkdrukkompas van InPreventie geeft inzicht in de werkdruk in uw bedrijf, en vergelijkt deze met andere bedrijven in uw sector.

  opslaan

  Licht medewerkers voor over werkdrukrisico’s, en hoe ze die kunnen tegengaan. U kunt collega’s ook laten coachen op specifieke vaardigheden, zoals timemanagement.

  Medewerkers kunnen zelf hun werkdruk meten met de test Check je Werkstress.

  opslaan

  Besteed aandacht aan werkdruk in voortgangs- en beoordelingsgesprekken. Zo signaleert u eventuele overbelasting in een zo vroeg mogelijk stadium, en kunt u met de medewerker op zoek naar een oplossing.

  Geef medewerkers waar mogelijk de vrijheid om zelf hun werkzaamheden en hun werk- en rusttijden in te vullen. Meer vrijheid en zelfstandigheid zorgen dat werknemers beter met werkdruk kunnen omgaan.

  Investeer in de coachingsvaardigheden van leidinggevenden. Zo leren zij medewerkers te helpen bij het vinden van de juiste balans tussen energie- en werkdrukbronnen.

  Zorg voor een werkvloer waar medewerkers veilig zijn – psychisch en fysiek. Pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, en agressie en geweld zijn belangrijke bronnen van werkdruk. Zorg dus dat u deze zaken voorkomt.

  U leest op andere plekken op deze website meer over de aanpak van ongewenst gedrag. Op de homepage vindt u verschillende zelfinspecties en meer informatie.

  opslaan