Seksuele intimidatie

 • Wat is seksuele intimidatie?

  Wat is seksuele intimidatie?

  Onder seksuele intimidatie verstaan we opmerkingen, gebaren, en handelingen die een seksueel karakter hebben en die het slachtoffer als ongewenst ervaart. De bedoeling van de dader bepaalt niet of iets seksuele intimidatie is: seksuele intimidatie kan ook onbewust voorkomen. Maar dat is niet minder schadelijk dan ‘bewuste’ seksuele intimidatie.

  Soorten seksuele intimidatie
  Seksuele intimidatie kan verbaal, non-verbaal en fysiek zijn:

  • Verbale intimidatie is bijvoorbeeld seksueel getinte opmerkingen of berichten, intieme vragen stellen.
  • Non-verbale intimidatie kan bestaan uit staren, seksueel getinte gebaren maken of seksueel getinte afbeeldingen laten zien.
  • Fysieke intimidatie varieert van iemand vastpakken of de weg versperren tot aanranding en verkrachting.

  Risicofactoren
  Er zijn factoren die het risico op ongewenste omgangsvormen in een organisatie verhogen: werktijden buiten reguliere kantooruren, hoge werkdruk in combinatie met weinig autonomie, onduidelijkheid bij een reorganisatie, uitbesteed werk, werken met uitzendkrachten en het door elkaar lopen van werk en privé. Spelen deze factoren? Dan moeten ze in de RI&E beoordeeld worden.

 • Waarom is het belangrijk om seksuele intimidatie te voorkomen?

  Waarom is het belangrijk om seksuele intimidatie te voorkomen?

  • Een medewerker die op het werk seksueel geïntimideerd wordt, voelt zich onzeker en onveilig, en kan psychische klachten én gezondheidsklachten krijgen. Soms worden werknemers bang om naar het werk te komen.
  • Seksuele intimidatie is een belangrijke veroorzaker van werkstress.
  • In een organisatie waar seksuele intimidatie voorkomt is het verzuim hoger, en de arbeidsproductiviteit lager. Seksuele intimidatie in de organisatie kan de werkgever dus veel geld kosten.
  • Slachtoffers van seksuele intimidatie zijn minder tevreden over hun werk en voelen zich minder betrokken bij de organisatie. 
  • Seksuele intimidatie heeft niet alleen een negatieve invloed op het slachtoffer, maar ook op de sfeer in de hele organisatie. Ook getuigen van seksuele intimidatie die hun mond houden, zitten daardoor vaak slechter in hun vel.
  • Seksuele intimidatie kan de verhoudingen tussen medewerkers verstoren. Bijvoorbeeld als een leidinggevende zich er schuldig aan maakt.
 • Wat kan ik doen om seksuele intimidatie te voorkomen?

  Wat kan ik doen om seksuele intimidatie te voorkomen?

  Check of uw organisatie voldoet aan alle wettelijke eisen met de Zelfinspectie pesten, discriminatie en seksuele intimidatie.

  Informatie voor collega’s die met seksuele intimidatie te maken krijgen - als slachtoffer of getuige - staat in de interactieve pdf Wegwijzer seksuele intimidatie van TNO, gemaakt in opdracht van het ministerie van SZW.

  opslaan

  Op de website van de campagne 'Moet toch kunnen?' vindt u tips en middelen om discriminatie bespreekbaar te maken.

  opslaan

  U vindt veel informatie over seksuele intimidatie op het Arboportaal van het ministerie van SZW.

  opslaan

  Zorg voor een goede procedure voor het melden van seksuele intimidatie. Ook een vertrouwenspersoon en een goede klachtenprocedure zijn belangrijk en vaak zelfs wettelijk verplicht.

  Op de website van de FNV staat een voorbeeld-klachtenregeling seksuele intimidatie.

  opslaan

  Op de site van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen staat veel informatie over en voor vertrouwenspersonen. Ook kunt u hier een externe vertrouwenspersoon vinden.

  opslaan

  Ook op het Arboportaal vindt u informatie over vertrouwenspersonen.

  opslaan

  Zorg voor duidelijke gedragsregels en sancties. Die helpen medewerkers om te begrijpen welk gedrag niet is toegestaan. Zorg dat er in uw organisatie gedragsregels zijn, die iedereen kent. En leg ook vast hoe u omgaat met medewerkers die zich schuldig maken aan ongewenst gedrag.

  De Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds heeft een pagina die gemeenten helpt bij het opzetten van een omgangsvormenbeleid.

  opslaan

  Licht uw leidinggevenden voor over het herkennen, voorkomen en aanpakken van seksuele intimidatie (en ander ongewenst gedrag). Er bestaan ook trainingen, die uw leidinggevenden leren omgaan met ongewenst gedrag.