Pesten

 • Wat is pesten?

  Wat is pesten?

  Pesten komt voor in allerlei vormen. Van kleinerende opmerkingen tot constante, openlijke kritiek of intimidatie, van flauwe grappen tot fysiek geweld, van roddelen tot isolatie. Pesten kan dus verbaal, non-verbaal en fysiek zijn, openlijk en verborgen. Het kan worden gedefinieerd als: “Herhaald, ongewenst, negatief gedrag waartegen iemand zich niet kan verdedigen.” Pesten kan door collega’s, leidinggevenden en ondergeschikten plaatsvinden. Die zien hun gedrag overigens lang niet altijd als pesten.

  Ruim kwart werknemers weleens gepest
  Uit onderzoek van TNO blijkt dat 8% van de werknemers gepest wordt door collega's of leidinggevenden. Afgelopen jaar waren een half miljoen werknemers slachtoffer van pesterijen op de werkvloer.

  Risicofactoren
  Er zijn factoren die het risico op ongewenste omgangsvormen in een organisatie verhogen: werktijden buiten reguliere kantooruren, hoge werkdruk in combinatie met weinig autonomie, onduidelijkheid bij een reorganisatie, uitbesteed werk, werken met uitzendkrachten en het door elkaar lopen van werk en privé. Spelen deze factoren? Dan moeten ze in de RI&E beoordeeld worden.

 • Waarom is het belangrijk om pesten te voorkomen?

  Waarom is het belangrijk om pesten te voorkomen?

  • Een medewerker die op het werk gepest wordt, wordt onzekerder en kan gezondheidsklachten krijgen. Soms worden werknemers bang om naar het werk te komen.
  • Pesten is een belangrijke oorzaak van werkstress.
  • Op de langere termijn kan structureel pesten leiden tot een burn-out of een depressie.
  • In een organisatie waar gepest wordt is daardoor het verzuim hoger, en de arbeidsproductiviteit lager. Pesten kan de werkgever dus veel geld kosten.
 • Wat kan ik doen om pesten in mijn organisatie te voorkomen?

  Wat kan ik doen om pesten in mijn organisatie te voorkomen?

  Check of uw organisatie voldoet aan alle wettelijke eisen met de Zelfinspectie pesten, discriminatie en seksuele intimidatie.

  Zorg voor een goede procedure voor het melden van pesten. Ook een vertrouwenspersoon en een goede klachtenprocedure zijn belangrijk en wettelijk verplicht.

  Op de site van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen staat veel informatie over en voor vertrouwenspersonen. Ook kunt u hier een externe vertrouwenspersoon vinden.

  opslaan

  Ook op het Arboportaal vindt u informatie over vertrouwenspersonen.

  opslaan

  Geef duidelijke voorlichting aan medewerkers. Dat maakthet onderwerp helder en bespreekbaar. In de voorlichting maakt u duidelijk wat ongewenst gedrag is, en welke maatregelen er in uw organisatie zijn om zulk gedrag tegen te gaan.

  Informatie voor collega’s die met pesten te maken krijgen –als slachtoffer of getuige staat in de interactieve pdf 'Wegwijzer pesten' van TNO, gemaakt in opdracht van het ministerie van SZW.

  opslaan

  Op het Arboportaal van het ministerie van SZW vindt u ook veel informatie over pesten.

  opslaan

  De ‘Herken pesten’-test helpt medewerkers pesten op de werkvloer te herkennen.

  opslaan

  Op de website van de campagne 'Moet toch kunnen?' vindt u tips en middelen om pesten bespreekbaar te maken.

  opslaan

  Duidelijke gedragsregels en sancties helpen medewerkers om te begrijpen welk gedrag niet is toegestaan. Zorg dat uw organisatie gedragsregels heeft, die bij alle medewerkers bekend zijn. En leg ook vast hoe u omgaat met medewerkers die zich schuldig maken aan ongewenst gedrag.

  De stijl van uw leidinggevenden is belangrijk om pesten (en ander ongewenst gedrag) te herkennen, te voorkomen en aan te pakken. Zorg daarom dat leidinggevenden voorlichting krijgen over dit onderwerp. Er zijn ook trainingen voor leidinggevenden waarin ze ongewenst gedrag leren herkennen en aanpakken. Uit onderzoek blijkt dat een participerende stijl van leidinggeven het risico op ongewenst gedrag verlaagt.

  In de interactieve pdf 'Wegwijzer pesten' van TNO en het ministerie van SZW staat informatie voor leidinggevenden die pesten willen terugdringen.

  opslaan