Arbeidsdiscriminatie

 • Wat is arbeidsdiscriminatie?

  Wat is arbeidsdiscriminatie?

  We praten over arbeidsdiscriminatie als sommige werknemers of sollicitanten anders worden behandeld dan anderen, op grond van één of meer van de volgende factoren:

  • afkomst
  • geslacht (man, vrouw, intersekse, transseksualiteit)
  • seksuele geaardheid
  • zwangerschap en jong ouderschap
  • leeftijd
  • handicap of chronische aandoening
  • politieke gezindheid
  • arbeidsrelatie (fulltime of parttime)
  • arbeidscontract (vast of tijdelijk contract)
  • burgerlijke staat
  • nationaliteit
  • godsdienst
  • levensbeschouwing

  Iemand kan op twee manieren gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt:

  • tijdens het werk zelf
  • tijdens het zoeken naar werk

  Discriminatie tijdens het werk
  Discrimineren bestaat in allerlei vormen. Bijvoorbeeld in de omgang tussen collega’s: in de vorm van pesten, maar ook het niet willen samenwerken met of het negeren van een collega. Bij discriminatie vanwege geslacht kan discriminatie leiden tot seksuele intimidatie. Arbeidsdiscriminatie kan ook voorkomen wanneer twee collega’s die hetzelfde presteren verschillend beoordeeld en beloond worden. Arbeidsdiscriminatie kan overigens bewust en onbewust plaatsvinden.

  Discriminatie bij het zoeken naar werk
  Discriminatie tijdens het zoeken naar werk kan naar voren komen bij de beoordeling van sollicitatiebrieven, maar ook tijdens sollicitatiegesprekken. Hierbij spreken we van arbeidsmarktdiscriminatie. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat commissies die sollicitatiebrieven en cv’s zonder naam beoordelen, vaker mensen uitnodigen met een niet-Nederlandse achternaam dan wanneer de naam wel op de documenten staat.

 • Waarom is het belangrijk om arbeidsdiscriminatie te voorkomen?

  Waarom is het belangrijk om arbeidsdiscriminatie te voorkomen?

  • Een medewerker die op het werk gediscrimineerd wordt, wordt onzekerder, kan gezondheidsklachten krijgen en minder productief worden. Dat geldt zowel voor mentale als voor fysieke arbeid. Ook verliezen gediscrimineerde medewerkers binding met het bedrijf en met de mensen die er werken. Soms worden werknemers bang om naar het werk te komen.
  • Overheden, en andere organisaties die het tegengaan van arbeidsdiscriminatie belangrijk vinden, wegen diversiteit steeds vaker mee als ze bedrijven selecteren voor opdrachten.
  • Mensen die door arbeidsdiscriminatie niet aan het werk komen, verliezen hun motivatie. Dat is slecht voor de hele samenleving.
 • Wat kan ik doen om arbeidsdiscriminatie in mijn organisatie te voorkomen?

  Wat kan ik doen om arbeidsdiscriminatie in mijn organisatie te voorkomen?

  Check of uw organisatie voldoet aan alle wettelijke eisen met de Zelfinspectie pesten, arbeidsdiscriminatie en seksuele intimidatie

  Bespreek arbeidsdiscriminatie met medewerkers. Zorg dat alle medewerkers weten wat arbeidsdiscriminatie is, en wat zij ertegen kunnen doen.

  Informatie voor collega’s die met arbeidsdiscriminatie te maken krijgen - als slachtoffer of getuige– - taat in de interactieve pdf Wegwijzer arbeidsdiscriminatie van TNO, gemaakt in opdracht van het ministerie van SZW.

  opslaan

  Op de website van de campagne 'Moet toch kunnen?' vindt u tips en middelen om arbeidsdiscriminatie bespreekbaar te maken.

  opslaan

  Op het Arboportaal van het ministerie van SZW vindt u veel informatie over arbeidsdiscriminatie op het werk.

  opslaan

  Zorg voor een goede procedure voor het melden van arbeidsdiscriminatie. Ook een vertrouwenspersoon, een goede klachtenprocedure en een onafhankelijke klachtencommissie zijn belangrijk en wettelijk verplicht.

  Op het Arboportaal van het ministerie van SZW staat veel informatie over en voor vertrouwenspersonen. Op de site van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen kunt u een externe vertrouwenspersoon vinden.

  opslaan

  Zorg voor duidelijke gedragsregels en sancties. Die helpen medewerkers om te begrijpen welk gedrag niet is toegestaan en welk gedrag juist wordt gewaardeerd. Zorg dat uw organisatie gedragsregels heeft, die bij alle medewerkers bekend zijn. En leg ook vast hoe u omgaat met medewerkers die zich schuldig maken aan ongewenst gedrag.

  De Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds heeft een pagina die gemeenten helpt bij het opzetten van een omgangsvormenbeleid.

  opslaan

  Licht uw leidinggevenden voor over het herkennen, voorkomen en aanpakken van arbeidsdiscriminatie (en ander ongewenst gedrag). En dat leidinggevenden zelf voorbeeldgedrag vertonen. Er zijn ook trainingen voor leidinggevenden waarin ze ongewenst gedrag leren herkennen en aanpakken.

  Leidinggevenden kunnen bijvoorbeeld inzicht krijgen in hun eigen vooroordelen met de Impliciete Associatietest van de Harvard-universiteit.

  opslaan

  Zie voor meer informatie over discriminatie mensenrechten.nl. Het College voor de Rechten van de Mens houdt toezicht op mensenrechten in Nederland, doet onderzoek, adviseert en beoordeelt individuele gevallen van discriminatie.