Agressie & geweld door derden

 • Wat is agressie en geweld door derden?

  Wat is agressie en geweld door derden?

  Agressie is er grofweg in drie vormen:

  • Verbale agressie - uitschelden, schreeuwen of zeer fel in discussie gaan
  • Fysieke agressie - schoppen, duwen, slaan, spugen, bijten, vernielen
  • Psychische agressie - iemand verbaal of schriftelijk bedreigen, intimideren, chanteren of vernederen

  Wat zijn 'derden'?
  Derden zijn: alle niet-medewerkers met wie medewerkers tijdens hun werk te maken hebben. Dat kunnen bijvoorbeeld klanten zijn in een winkel, bezoekers bij een gemeentebalie, reizigers in het openbaar vervoer of cliënten in een zorginstelling.

  Hoe vaak komt agressie en geweld op het werk voor?
  Bijna een kwart van de werknemers – ruim 1,6 miljoen mensen – heeft tijdens het werk te maken met agressie en geweld door derden. 200.000 van hen geven aan dat ze (zeer) vaak worden geconfronteerd met incidenten.

  De interactieve visualisatie Agressie op het werk van TNO laat zien hoeveel werknemers per sector te maken krijgen met agressie door derden (externe agressie) of collega's (interne agressie), en welke behoefte er is aan anti-agressiemaatregelen.

  opslaan

 • Waarom is het belangrijk om agressie en geweld te voorkomen?

  Waarom is het belangrijk om agressie en geweld te voorkomen?

  • Agressie en geweld levert in de eerste plaats fysieke en psychische schade op voor medewerkers. Ook verbale en psychische agressie kan zorgen voor lichamelijke klachten. Bij ernstige incidenten kunnen medewerkers een trauma oplopen.
  • Agressie en geweld zijn belangrijke veroorzakers van werkstress.
  • In een organisatie waar agressie voorkomt is het verzuim hoger, en de arbeidsproductiviteit lager. Dat kost werkgevers veel geld. De Rijksoverheid, als werkgever, is bijvoorbeeld 350 miljoen euro per jaar kwijt aan de gevolgen van agressie en geweld door derden.
 • Wat kan ik doen om agressie en geweld door derden te voorkomen en de gevolgen op te vangen?

  Wat kan ik doen om agressie en geweld door derden te voorkomen en de gevolgen op te vangen?

  Check of uw organisatie voldoet aan alle wettelijke eisen met de Zelfinspectie agressie en geweld door derden.

  ­Zorg voor duidelijke, zichtbare huisregels die laten zien welk gedrag uw organisatie niet accepteert. En welke sancties er zijn als mensen toch agressief of gewelddadig worden. Duidelijke regels voorkomen ook dat medewerkers geweld ‘normaal’ gaan vinden en niet melden.

  Verzorg goede voorlichting en training voor medewerkers die te maken kunnen krijgen met agressie en geweld. Hierbij leren uw medewerkers wat zij kunnen doen om agressief gedrag te voorkomen, en hoe zij moeten handelen als agressie en geweld toch voorkomt.

  De factsheet Agressie door derden geeft meer informatie over (het tegengaan van) agressie en geweld door derden.

  opslaan

  Het werkboek Agressiewijzer helpt om duidelijke afspraken te maken met medewerkers over hoe zij omgaan met agressie- en geweldsincidenten.

  opslaan

  Op het Arboportaal van het ministerie van SZW vindt u ook veel informatie over agressie en geweld.

  opslaan

  Monitor incidenten. Dat maakt het probleem inzichtelijk en zorgt dat u goede maatregelen kunt nemen.

  Zorg voor een goed alarmsysteem en een goede alarmprocedure, die zorgen dat uw medewerkers snel hulp krijgen bij een incident. Hierdoor voelen zij zich veiliger tijdens hun werk.

  Neem technische en bouwkundige maatregelen die de omgeving veiliger maken. De maatregelen verschillen per organisatie. Denk bijvoorbeeld aan het goed verlichten van de werkomgeving, het aanbrengen van bescherming voor baliepersoneel, maar ook camerabeveiliging en het gebruik van rustgevende kleuren in de inrichting.

  Neem personele en organisatorische maatregelen. Zorg bijvoorbeeld dat medewerkers in risicovolle situaties nooit alleen werken. En dat er in zulke situaties altijd een medewerker aanwezig is met de opleiding en ervaring om incidenten te beheersen. Ook het inhuren van professionele beveiliging kan agressie en geweld helpen voorkomen en te beheersen.

  Maak goede afspraken over de opvang van en nazorg voor slachtoffers van agressie en geweld door derden.Zorg dat zij snel terecht kunnen bij professionele hulpverleners, die hen helpen om te gaan met de psychische gevolgen van een incident.

  De site Agressievrij Werk bevat veel informatie voor organisaties en werknemers in de publieke sector, die met agressie door derden te maken kunnen krijgen.

  opslaan

  De sites Gezond & Zeker en Duidelijk over agressie bieden organisaties en medewerkers in de zorg informatie en tips over agressie en geweld door derden.

  opslaan

  De site Veilig ondernemen begint hier geeft informatie over agressie en geweld in de horeca, de detailhandel en het openbaar vervoer.

  opslaan